நடிகர்களுக்கு எதிராக தயாரிப்பாளர்

நடிகர் சங்கத்துக்கு எதிராக அந்தப் பகுதி மக்களை தூண்டி விடுபவர் நடிகர் சங்கத்திற்கு அருகிலேயே அரண்மணை மாதிரி வீடு கட்டியிருக்கும் அந்த அகோரமான சப்பாத்தி தயாரிப்பாளர்தானாம்.

பிரமாண்டமான கட்டிடமாக நடிகர் சங்கம் வந்தால் தன் வீட்டின் அழகு கெட்டுவிடும் என்று அவர் அங்குள்ள மக்களை தூண்டிவிட்டு நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல வைத்திருக்கிறார் என்பது நடிகர் சங்கத்தினரின் குற்றச்சாட்டு.

இதையே வேறு விதமாகவும் சொல்கிறார்கள். அதாவது நடிகர் சங்கத்திற்கு கட்டிடம் கட்டும் காண்டிராக்கை அந்த தயாரிப்பாளர்தான் பெரும் தொகைக்கு எடுப்பதாக இருந்ததாம்.

ஆனால் சங்க நிர்வாகிகள் கேட்ட கட்டிங் தொகையை கொடுக்க அவர் தயங்கியதால் காண்டிராக்ட் வேறொரு நிறுவனத்துக்கு இவர் கேட்டதை விட குறைந்த தொகைக்கு விடப்பட்டதாம்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த தயாரிப்பாளர் பிரச்னையை கிளப்பிக் கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நடிகர் சங்கம்னாலே இனி அகராதியில் பிரச்னைக்குரிய இடம்னு எழுதணும் போலிருக்கிறது.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...