காமெடியர்கள் இடையே பனிப்போர்

காமெடியர்கள் சந்தனத்தாருக்கும், புரோட்டாக்காரருக்கும் பனிப்போர் நடக்கிறதாம். 

தன் மார்க்கெட்டை சரிக்கும் அளவுக்கு புரோட்டாக்காரர் வளர்வதே மோதலுக்கு காரணமாம். தேசிங்கர் படம் புரோட்டாக்காரரை இன்னொரு படி மேலே உயர்த்தி உள்ளதாம். 

சம்பளத்தையும் கூட்டியும் உள்ளாராம் அந்த புரோட்டாக்காரர்.காமெடியர்கள் சந்தனத்தாருக்கும், புரோட்டாக்காரருக்கும் பனிப்போர் நடக்கிறதாம். 

தன் மார்க்கெட்டை சரிக்கும் அளவுக்கு புரோட்டாக்காரர் வளர்வதே மோதலுக்கு காரணமாம். தேசிங்கர் படம் புரோட்டாக்காரரை இன்னொரு படி மேலே உயர்த்தி உள்ளதாம். சம்பளத்தையும் கூட்டியும் உள்ளாராம் அந்த புரோட்டாக்காரர்.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...